معاونت ها - بخش تبلیغ

معاونت تبلیغ
حضور تبلیغی در مدارس آموزش و پرورش شهر تهران
ایده پردازی آماده سازی و ارائه بسته های تبلیغی توسط طلاب
برگزاری جلسات بصیرت افزایی و تحلیل جریانات روز اجتماعی با استفاده از اساتید صاحب نظر
برگزاری دوره های آموزشی برای مبلغان
برگزاری مراسمات هفتگی با حضور علما و بزرگان
حضور تبلیغی طلاب در حماسه بزرگ اربعین حسینی