برگزاری برنامه افطاری اولیا

هر ساله اولیا طلاب در ماه مبارک رمضان برای افطاری در حوزه دعوت میشوند.
در این جلسه بعد از اقامه نماز ، افطار و پذیرایی، مدیریت حوزه شرحی از فعالیت های حوزه در طول یک سال برای خانواده محترم طلاب بیان میکند.
پس از جلسه اولیا با از فضای حوزه دیدن میکنند و با اساتید و کادر حوزه آشنا میشوند.