معرفی حوزه - بخش اردو های علمی

دوره های فشرده علمی در تابستان ها برگزار میشود .

در این دوره ها دروس حوزه به صورت فوق برنامه و ارتقایی برگزار میشود و این فرصت برای طلاب بوجود میاید که دروس سطح را در مدت کوتاه تری به پایان برسانند .

همچنین در ایام امتحانات اردو های چند روزه گاها در شهرهای دیگر برای آمادگی هرچه بیشتر طلاب در امتحانات حوزه برگزار میشود .