معرفی حوزه - بخش اردوهای تفریحی

برنامه های تفریحی به منظور بوجود آوردن فضای بانشاط و شاداب و همچنین افزایش صمیمیت بین طلاب در ایام تعطیل سال تحصیلی و آخر هفته ها برگزار میشود.

برنامه های ورزشی ،کوهنوردی، شنا ، اردو های چند روزه در نقاط مختلف کشور